Over ons

Mr Serrarens staat u in de rechtszaal graag bij als het gaat om: familierecht, jeugdrecht, strafrecht. U wordt op deskundige wijze bijgestaan. Mr Serrarens voert een eenmanspraktijk waardoor de lijnen kort en persoonlijk zijn.

Logo

De letters VS staan uiteraard voor de initialen van mr Serrarens. Daarnaast staan de letters VS voor de afkorting van 'versus'. De betekenis daarvan is dat twee partijen tegenover elkaar staan.


Postverwerking

Verzocht wordt brieven per post te verzenden danwel in de daartoe bestemde brievenbus naast de voordeur te deponeren. De brievenbus wordt meerdere malen per dag geleegd zodat aanbellen niet nodig is.

Uiteraard is het ook mogelijk een fax of e-mail te sturen. E-mails kunnen (door hun aantal) onmogelijk direct gelezen en beantwoord worden. Zij worden daarom door het secretariaat afgedrukt en door de behandelende advocaat samen met andere inkomende briefwisseling verwerkt. De inhoud van uw e-mails kan derhalve niet direct telefonisch worden besproken.


Kosten rechtsbijstand

Tijdens het intake gesprek wordt het uurtarief inclusief BTW besproken en vastgelegd in een overeenkomst tot opdracht. Er worden geen extra kantoorkosten in rekening gebracht (andere advocaten declareren hiervoor veelal 6%).

De nota kan als het nodig is in termijnen worden voldaan. Voordat er een zitting plaatsvindt dient er een vooraf afgesproken voorschot te zijn voldaan. In civiele procedures dienen daarnaast de leges en de griffierechten voldaan te zijn voordat er met de werkzaamheden wordt aangevangen.

Indien gewenst, spreekt mr Serrarens met u een maximaal te declareren bedrag af (declaratieplafond). Op verzoek wordt bij de eindnota een gespecificeerde tijdregistratie gevoegd. Tussentijds is deze urenstaat eveneens op te vragen.


Gedetineerden

Gedetineerden hebben recht op gratis (gesubsidieerde) rechtsbijstand.


Jeugdigen

Jeugdigen hebben recht op gratis (gesubsidieerde) rechtsbijstand.


Minder draagkrachtigen

Minder draagkrachtigen hebben eveneens recht op subsidie van de overheid voor rechtsbijstand. Voor wie op of onder bijstandsniveau leeft geldt de laagste eigen bijdrage. Dit bedrag wordt in de regel vergoed via Bijzondere Bijstand door de Gemeente.

De eigen bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Zie voor de inkomens- en vermogensgrenzen die gehanteerd worden: www.rvr.org